Protingas veikia pagal aplinkybes, kvailys – nepaisydamas sveiko proto.